Programovanie


Na kódovanie a štýlovanie stránky používam program Sublime Text


12.11. 2018 (príklad z mojej staršej práce)


FrontendBackend